Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 • Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Studio Król Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Barona 30, 43-100 Tychy, NIP: 646-23-16-628

  Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul. Barona 30, 43-100 Tychy
  – przez e-mail: biuro@komadnor.tychy.pl

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  • podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny zabudowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Okres przechowywania danych osobowych

  Administrator może przechowywać Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od zgłoszenia do systemu, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

 • Odbiorcy danych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione właściwemu ze względu na ewentualne miejsce realizacji Autoryzowanemu Dealerowi Komandor w celu przygotowania wyceny i kontaktu z Państwem. Pobierz listę dealerów. Dodatkowo mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *